Prodigio - Prodigios (Download Álbum 2015)

01. Zero
02. Young King
03. Deus Me Perdoa (Feat. NGA)
04. Bodies
05. Rádio (Feat. Paulo Flores)
06. Será
07. Outra Vez
08. Lagosta (Feat. Landrick)
09. Dope Boy (Feat. Dope Boyz)
10. A Verdade
11. Toda Gente (Feat. Nga & Masta)
12. Xibo
13. Ainda Assim
14. Essas Paredes (Feat. Anna Joyce)
15. Playa (Feat. NGA)

Nenhum comentário